4 תשובות
רובוטבוי?
רובוטבוי?
רובטרוי
זה פשוט בושה שהשוות את הסדרה הזאת למשהו מהופ... הסדרה הזאת היא כל החיים שלי...