תשובה אחת
אין ממוצע גובה נירא לי כל אחד והגובה שלו יש גבוהים יותר יד נמוכים ויתר ויש את הבנוניים..
נירא לי גבוהים 1.60 או 1.70
בסדר 1.50 או 1.60
נמוכים 1.39 או 1.40
אבל אני לא כל כך בטוחה
אז הם זה לא נכון סליחה...