תשובה אחת
לא, הוא כבר יקבל התראות אוטומטית על כל הודעה שלך.