6 תשובות
למה את מתכוונת?
sii
שואל השאלה:
כאילו נושא לעשות עליו עבודה, בית הילדים \ היטלר \ נשים בשואה... אבל משהו מאוד מעניין
הפרטיזנים, מרד גטו ורשה, חסידי אומות עולם. יש הרבה
תפקידם ופועלם של התושבים הגרמנים למען גרמניה הנאצית ואיך הם התייחסו לגטו היהודי
אנונימי
שואל השאלה:
תביאו משהו לא מוכר
תעשי את חסידי אומות עולם, וגם אם את בוחרת נושא אחר אני אשמח לעזור לך, אני גם מתעניינת בשואה
sii