5 תשובות
טל מוסרי ~.~
לגיטימי זה נורמלי. ומוסרי קשה לי להסביר
מוסרי - מקפיד על ערכי מוסר גבוהים, מתאים לכללי המוסר, קשור למוסר..
לגיטימי - הגיוני
מוסרי - מלשון מסר, משהו שלומדים ממנו.
לגיטימי- זה משהו לעניין.
"לגיטימי - זכר: יש לו לגיטימציה, עולה בקנה אחד עם חוקים או כללים; ראוי; מקובל."
"מוסרי - זכר: מקפיד על ערכי מוסר גבוהים, מתאים לכללי המוסר, קשור למוסר; אֶתִי.
מוסריות: המוסר הוא סוג של מודעות אנושית כלפי שמטרתו לתת כללים מנחים להתנהגות האדם בכל תחומי החיים החברתיים, אשר לא בהכרח עולים עם רצונותיו האינסטיקטיביים. בכלל זה, התנהגותו בבית עם המשפחה, כלפי אנשים זרים, בעבודה, בפוליטיקה, במדע, במקומות ציבוריים ואף כלפי בעלי חיים. גם הדת קבעה יסודות לארגון חיי האדם, קשריו עם האנשים ויחסיו כלפי עצמו. סך כל יחסים אלו מהווים את המוסר והערכים, על פי החוק הכללי שממנו שאב האדם השראה במהלך ההיסטוריה של המורשת האנושית והחברתית. מבין החוקים הכלליים שמניעים את האדם קיים גורם המוסר. משחר ההיסטוריה חותרת כל אומה שיהיו לה ערכים ועקרונות שבהם היא מתפארת ופועלת להמשיכם ולשנותם בהתאם להתחדשויות. הם משוננים, נלמדים ונרכשים ומן הראוי לא לחרוג מהם או להפר אותם מבחינת הנוהג והחוק."