תשובה אחת
לראות את ים המלח (רוב החופים נסגרו) בולען בלה בניין שלם וכביש נבלעה