5 תשובות
קו 17 אם התכוונת לפייטנבול בבית ברל.
שואל השאלה:
כן הפיינטבול בבית ברל
אני מכפס אבל הפיינטבול בבית ברל לא?
הפיינטבול בבית ברל, לא?
לא גרה בכפר סבא, אבל יכולה לבדוק לך בmoovit. באיזה רחוב הפייטנבול? או שאיך קוראים למקום?