תשובה אחת
שהוא יראה את זה יהיה לך וי כזה ויהיה כתוב את השם שלו ושהוא ראה אתזה