תשובה אחת
הוא ממש אמר לך "אני רוצה שנתקלח ביחד"? כאילו, דה.
באותו הנושא: