2 תשובות

בדקה יש 60 שניות
בשעה יש 60 דקות
כך שבשעה יש 60 כפול 60 שניות - 3,600 שניות
ביממה יש 24 שעות כך שביממה יש 86,400 שניות


6825 מתוך (לחלק) 86,400 שווה 0.079 יממות
אנונימי
שואל השאלה:
אנונימי תודה רבה לך אתה ממש מבין בפיזיקה!