2 תשובות
פשוט זרקי הרבה נושאים לדיבור, ומשם כבר יזרום לכם השיחה.
הפילוספיה של החיים זה תמיד עובד