תשובה אחת
כנס לאתר הראשי של גוגל ויש שם קישורית העדפות, באנגלית זה צריך להיות preference ישנן שלוש קישוריות מהצדדים של תיבת החיפוש, זו הקישורית האמצעית, תיכנס אליה, ושם תגדיר שפת ממשק עברית בתוך תיבת הגלילה. רד לתחתית הדף ושמור את ההגדרה החדשה.

מעכשיו תקבל גוגל בשפת ממשק עברי.