6 תשובות
3333 בקבוקים
יש 100,000 אגורות ב1000 שקל
לחלק ל30
3,333 בקבוקים
בהצלחה
3333 בקבוקים או פחיות ותצטרך להוסיף 10 אג'.
3334 (אחד נוסף להשלים את החסר)
עדיף בקבוקי בירה זה 1.20
3333 בקבוקים יתנו לך 999.9
אז תוסיף עוד בקבוק.