תשובה אחת
כן וואו מלא
tyga: rack city, faded
50 cent: in da club, candy shop
black and yellow
started from the bottom- drake