2 תשובות
כי אנחנו סמוך לקו המשווה..
הזוהר הצפוני (והדרומי) הם תופעות שנוצרות בשתי הקטבים של כדור הארץ, בשל היותם 2 מוקדים מגנטיים.
התופעות האלו נוצרות כתוצאה מגל אנרגיה או "פלזמה" (קבוצה של פרוטונים ואלקטרונים שנעים יחד ונקראים גם "רוח סולרית") שהשמש פולטת לכיוון כדור הארץ.
האנרגיה הזאת מתנגשת בשדה המגנטי של כדור הארץ (המגנטוספירה), שמסיט אותה לכיוון שתי הקטבים של כדור הארץ.
כאשר האנרגיה הזאת נכנסת לאטמוספירה של כדור הארץ, הפרוטונים והאלקטרונים באים במגע עם אטומי חמצן וחנקן באוויר וגורמים לפליטה של פרצי אנרגיה קטנים המשדרים אור שנקראים "פוטונים".

ישראל רחוקה מהקטבים, לכן התופעה הזאת לא נראית בה, כמו ברוב מדינות העולם.

- תוכל למצוא יותר מידע וסרטונים מותאמים בקישורים שצירפתי.
HHH