2 תשובות
בתוך בניין יש אנשים שיכולים למנוע את הגנבה ולכן בית קרקע..
יותר שווה ויותר קל בדרך כלל לפרוץ לבית קרקע - יש יותר סיכוי שיפרצו אליו.