תשובה אחת
הצופים הקופים מן התחת הם יוצאים בשורה ארוכה, כמו נזלת ירוקה!

רק הנוער העובד ובלומד!
הנוער העובד והלומד ^^