תשובה אחת
אם אתה מרגיש אליה משהו תדבר איתה ותגיד לה את כל האמת ואני מקווה שעם כל האמת היא תחזור אלייך..:)