תשובה אחת
אירוע היסטורי הוא אירוע חשוב וחד-פעמי, שהשפיע על גורל קבוצת אנשים, יישובים או ארצות. אירועים מסוג זה שינו את המצב שהיה קיים עד התרחשותם, ובכך השתתפו בעיצוב העתיד.

לעומת זאת, אירוע מכונן הינו חוויה בעלת עוצמה רבה בחייו של פרט שיש לו השפעה מכרעת על עיצוב אישיותו, תודעתו או התנהגותו. זהו אירוע בתולדותיה של קבוצה חברתית, תרבותית או אחרת, שיש לו השפעה יוצאת דופן על עיצוב התודעה, ההתנהגות, הנורמות או הזיכרון הקולקטיביים, וגורם להגדרתם מחדש.

לעיתים ניתן להגיד שאירוע היסטורי מבחינת העוצמה והתודעה שלו הינם יותר גדולים מאירוע מכונן.