2 תשובות
הרבה דברים
השאלה מה תרצה
הרבה דברים, כמעט כל התפקידים בצה"ל פתוחים לך (למעט תפקידים שמצריכים פרופיל עורפי - 64 ומטה)