2 תשובות
זה לגמרי תלוי בצה"ל ובצורכי צה"ל..
אנונימית
רוב הסיכוים שאת תהיי בשח''ם