2 תשובות
רוב הסיכוים שאת תהיי בשח''ם
זה לגמרי תלוי בצה"ל ובצורכי צה"ל..
אנונימית