2 תשובות
חפשי במתחם של עמק חפר נעלי הקיבוצים
אצל ארצי (רחוב הנשיא) והוא תמיד גם עושה עוד הנחה