תשובה אחת
4 בצהריים או 4 בבוקר?
אם 4 בצהריים אז:
למידה משותפת למבחן/מקצוע מסוים
ארוחה משפחתית אצלו
מפגש של כמה חברים שלא ראית המון זמן