2 תשובות
בתאל- בתי בו, בתי בם
מיקה- מיקי, מיקו
בתאל בתאלילה בתאלולה בתוש בתיהאל בת האל
מיקקי מיקיוש מיקוש מיקרה מיקלה
אנונימי