תשובה אחת
א. על מה התיקים? ולמה הם עומדים להיסגר? למה אתה בטח בכך?
ב. אתה לא מתגייס לצה"ל או לשירות אחר?
ג. תלוי עם העבירות קשות או לא והאם לבסוף זוכית מהם, אם לא, הרישיון יינתן רק לאחר זמן מה (כמה שנים עד להתיישנות העבירות למשל עבירות אלימות והתעללויות למיניהם) אם בכלל. אם זוכית מהם ייתכן ועדיין התיקים רשומים והאשמות שהיו לך במשטרה.
ד. האם יש לך עבר פלילי אחר?