3 תשובות
40-50 תלוי בקמ שעשה ובמצב
סיבובות 50 תלוי בדגם בקלימוטרז
39k-50k
זה תלוי אבל בק"מ ועוד..