2 תשובות
יש שתי אפשרויות:
1. שתהיה שאלה או כמה שאלות בונוס, שכנראה יהיו ברמה יותר גבוהה ומי שיענה עליהן נכון או חלקית נכון יקבל בונוס של נקודות, ככה שאם יענה על כל המבחן נכון כולל על שאלת הבונוס יקבל מעל 100 נקודות.
2. שבמצטבר סך כל הנקודות במבחן יהיה למעלה מ100, על מנת להגדיל את הסיכוי של התלמידים לקבל יותר מ100 נקודות, זאת אומרת שלמשל יהיו 150 נקודות שיהיה ניתן לקבל, ואם קיבלת יותר מ100 הציון שלך יתעגל ל100.
זאת אומרת שכל השאלות בסך הכל יהיו שוות 100 נקודות ותהיה שאלה נוספת שתהיה בעלת 5 נקודות (סתם נתתי דוגמה, אני לא יודע כמה בונוס היא תתן לכם) ואז מי שיצדק בכל השאלות יקבל 100 ואם יעשה גם את השאלת בונוס ויצדק בה- יקבל 105.