2 תשובות
זיווה בוקר טוב
עץ בחצר הבית בבותסן
יגזם תמיד בכל עונה
תמיד יוצאים לגינה עם שני כלים
מזמרה
ומחברת
ביד של המזמרה מסירים עף פה ושם
מחדירים אור ושמש
מנקים ענף יבש
מדללים שני ענפים מתנגשים
ומעצבים כך שלא תהיה התנגשות בין עצים
ועכשיו בגשמי החורף הראשונים
יוצאים עם דשן
חנקת אשלגן
ומפזרים על פני הקרקע 200 גרם לעץ לא קרוב א העץ
עודד יפה
מנהל המעבדה
שלפ מעבדה חקלאית
עונת הגיזום להדרים היא מיד לאחר סיום הקטיף. או באביב המוקדם. אם יש ענפים או ענפונים שהתיבשו, יש להסירם כל השנה. מצטער שאיני משורר כמו המשיב הקודם. אבל מותר לשאול שנית אם משהוא לא ברור.
יואב
באותו הנושא: