2 תשובות
רק בן יחיד חייב הורה לחתום, נראה לי במקרה שלך שלא.
לא.

זה לילדים יחידים.
אנונימית