תשובה אחת
קרה לי גם,
התאהבת בו כנראה...
באותו הנושא: