2 תשובות
בחינת האמי"ר בנויה משלושה פרקים. שלושת הפרקים הינם זהים מבחינת המבנה שלהם.

בכל פרק שלושה סוגי שאלות:
השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא.
יש בין 11-12 שאלות השלמת משפטים, בין 6-7 שאלות ניסוח מחדש, ובין 10-12 שאלות הבנת הנקרא (אשר מחולקות בין שני קטעי קריאה). פעמים רבות, אחת משלושת הפרקים הינו פיילוט אשר לא ניתן עליו ציון. כמובן שלא ידוע איזה מהפרקים הינו הפיילוט, ולכן חשוב להתייחס לכל פרק כאילו הוא פרק שיינתן עליו ציון.
ישנה גם גרסה ממוחשבת של הבחינה, אשר נקראת אמיר"ם (אנגלית מיון לרמות ממוחשב). מבחן אמיר"ם הינו מבחן ממוחשב אדפטיבי. זאת אומרת, בחינה שמתאימה את עצמה לרמת הנבחן. ככל שעונה הנבחן על יותר שאלות נכון, כך עולה רמת השאלות שמגיעות אחריו. מבנה הבחינה הממוחשבת דומה למבנה הבחינה הכתובה, רק שבמקום שלושה פרקים של 25 דקות, יש פרק אחד אשר ניתן פרק זמן מסוים (בין שתי דקות לארבע דקות) על כל שאלה. ככל שרמת השאלות הנכונות עולה, כך ציון הנבחן הסופי יהיה גבוה יותר. ככל שרמת השאלות בבחינה נמוכה יותר (ככל שעונים על יותר תשובות לא נכונות) ציון הנבחן יהיה נמוך יותר.
DJArtik
יש עוד המון מידע טוב ומעמיק כולל איך להרשם ואיך ללמוד במלא אתרים.
מומלץ לבדוק באתרי המכללות כדי לדעת עוד.
מבחן אמיר
באותו הנושא: