תשובה אחת
אני ההיקף מותניים שלי הוא 67 והאגן 93 ואני מטר 58 וחצי אני לא כזאת צרה...
לדעתי ההיקף המתאים הוא 60-50 אבל כל אחד והמבנה שלו
אנונימי