תשובה אחת
אצל הבנות למטה וברגע שמקיימים יחסי מין הוא נקרע ויורד דם לרוב הבנות