תשובה אחת
אצל הבנות למטה וברגע שמקיימים יחסי מין הוא נקרע ויורד דם לרוב הבנות
אולי תאהב גם את: