3 תשובות
נכון להגיד lecture זה קצת מזכיר לי את המילה "לקצייה" ברוסית
אבל אפשר גם להגיד speech.
lecture