3 תשובות
שואל השאלה:
?
אנונימית
גם בסיירת מטכל אין גיחות כאלה.
סוף מסלול דובדבן אוקטובר 2015.
סתם כולה גיחה