5 תשובות
הולכים להצהיר
שואל השאלה:
להצהיר מה?
תצהירי שאת דתייה
את צריכה ללכת לרבנות להצהיר שאת דתייה ולחתום על טופס שאת שומרת שבת וכו'
ישנם כמה דרכים להשיג פטור משירות צבאי.
אחת מהן, לבנות דתיות, היא בקבלת "פטור מטעמי הכרה דתית", בקבלת אישור מהרבנות כי אינה יכולה להתגייס מטעמי דת.
פטור נוסף הוא "פטור מטעמי בריאות", אשר בו יש צורך לגשת להתייצב בפני וועדה צבאית, אשר תוודא כי המלש"ב אינו כשיר לשירות ביטחון (פרופיל 21).
עוד פטור הוא "פטור מטעמי מצפון", בו מצהיר אדם כי הוא פציפיסט וזקוק להתייצב בפני ועדת מצפון, אשר תעריך את אי כשירותו לשירות ביטחון.

אלו שלושת הפטורים העיקריים. ישנם עוד כמה סוגים, שעליהם תוכלי לקרוא בפירוט בקישור הבא:
HHH