2 תשובות
שהחינוך של פינלנד (ספציפי ההתנהלות הבית ספרית) יתממש בבתי הספר שלנו, למען עליה באחוזי ההצלחה של התלמידים.
יותר ערכים במערכת החינוך.