6 תשובות
לא
לא, אין
אין.
יש מקצועות חובה, בלעדיהם אין תעודת בגרות ומתמטיקה היא אחת מהם.
אין חובה לפחות 3 יח בשביל בגרות מלאה
לא, זה ידוע
זה מקצוע חובה...