תשובה אחת
אני חושב שזה מספרים של חברות גדולות מהעולם
כאילו שמתקשרים על אישור של משהו אבל לא בטוח
באותו הנושא: