6 תשובות
אני אהיה. אהיה זה יהיה בגוף ראשון.
אנונימי
אהיה
אבל א י אומרת יהיה חח
יש מילה כזאת, יותר נכון לכתוב אהיה אם אתה מדבר על עצמך, זה תקין יותר.
אבל כשמדברים על יום או חפץ למשל, ולא על עצמך, אומרים יהיה.
"יום הזיכרון יהיה ביום חמישי או שיש השנה?".
אהיה
בעתיד
אומרים
אני אהיה
הוא יהיה
הם יהיו
אתם תיהיו
אהיה אומרים לגוף- אני