4 תשובות
מדברים כאן על העונש שה' נותן לנחש.
האדם יכה את הנחש בראשו - והנחש יכיש את האדם בעקב (של הרגל)
בני האדם ירוצצו לנחש את הראש, והנחש יפגע בהם עם הארס שלו, בעקב.

מתוך הקללה שקילל אלוהים את הנחש ואדם וחווה, כעונש על אכילת עץ הדעת.
שאתם תהיו יריבים.
הוא ינשוך אותך בעקב (הנחש)
ואתה תחסל אותו (האדם)

העונש שכביכול בא לידי האדם והנחש כולל את העונש הזה - יריבות נצחית.
זו קלל שקילל השם את הנחש
רמב"ן: 'תשופנו עקב' - שיהיה לאדם יתרון עליך באיבה, כי הוא ישופך ראש ואתה לא תשופנו רק בעקבו וירוצץ מוחך.
שהנחש יכיש בעקב לפני שמכיש תשופונו יש לו מין שריקה כזו
והאדם ירוצץ ראשו