3 תשובות
מוצצים את העור ואז זה נהיה סגול ואם עושים את זה כמה דקות זה נשאר לכמה ימים
"שואבים" את הצוואר לכמה דקות
מוצצים את העור במשך כמה דקות