3 תשובות
על המשכנתא להגמר עד גיל 74 ובמקרים חריגים 79
http://www.spiritsource.net/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9C/
אפשר עד גיל 80 מקסימום לקחת משכנתא רגילה