4 תשובות
קוראים לזה Baton
expandable club
או
expandable baton
-expandable baton
-expandable billy club
נראה לי אתה מתכוון לזה:
אנונימי
באותו הנושא: