3 תשובות
אני.. אני לא מתחפשת לדברים שצריכים יותר מאיפור רגיל, אני לא באמת מתאפרת בצורה מיוחדת
אני מאפרת את עצמי, אני מאפרת ממש מקצועי D:
R&S