7 תשובות
לא XD
.-.
מה
לא
מה
אולי, לפחות לרגע, אלא אם כן הייתי מרוכז ב־100% במשימה (ואז לא הייתי מעבד את המידע הזה בכלל).
הוא היה שואל אותך שאלה בערבית או שקולט שאין לך מבטא בשיט ודוקר
ברור, הוא גם מהר ישכח שאתה יהודי ואתה המטרה שלו
לא נראה לי.