תשובה אחת
אם תרצי קרבי את תוכלי ויש לך גם נתוני פיקוד
אסף 161 מומחה סטיפס