4 תשובות
בשני שהתאהבת כי אם התאהבת אחרי שאהבת כבר מישהו אז זה אומר שלא באמת אהבת אותו.
תבחרי בשני, כי אם באמת היית אוהבת את הראשון לא היית מתאהבת בשני.