תשובה אחת
ספורטיב- מנוי לשנה 200 כל חודש ואי אפשר להפסיק את המנוי ו220 לחודש אחד.