2 תשובות
לא צנוע הם אומרים..
L.N
אפשר לגזור מסביב לפתח של הראש ואז זה יהיה נופל כזה